this is your alt text
 • Kích thước: 60 x 90cm
 • Số mặt in: 4 (4 tháng/file bộ số lịch)
 • Số mặt in: 5 (3 tháng/file bộ số lịch)
 • Số mặt in: 7 (2 tháng/file bộ số lịch)
 • Số mặt in: 13 (1 tháng/file bộ số lịch)
 • Giấy in: Photo Professional Paper
 • Thành phẩm: Bề mặt in có phủ Lami
 • Đóng cuốn: Lò xo ở đầu cuốn lịch
 • In: Digital InkJet
 • 4 file: (bìa, và 3 file ruột)
 • 3 file bộ số: (1 file/4 tháng)
 • in 1 mặt trên 1 tờ giấy.
 • 5 file: (bìa, và 4 file ruột)
 • 4 file bộ số: (1 file/3 tháng)
 • in 1 mặt trên 1 tờ giấy.
 • 7 file: (bìa, và 6 file ruột)
 • 6 file bộ số: (1 file/2 tháng)
 • in 1 mặt trên 1 tờ giấy.
 • 13 file: (bìa , và 12 file ruột)
 • 13 file bộ số: (1 file/1 tháng)
 • in 1 mặt trên 1 tờ giấy.
© Copyright 2015. Design by this

HOT LINE


 • Giám đốc: 0903 80 7180

Giờ làm việc


 • Thứ 2 - 7: 8am to 9pm
 • Chủ Nhật: nghỉ

LÂM THỊNH PHOTO


 • 679 Trần Hưng Đạo, P.1, Q.5
 • (84.28) 730 79 679
 • photo@lamthinh.com
 • VAT code : 0301327224

Liên hệ


 • Tiếp tân: (028) 730 79 679 (Ext: 101)
 • Phòng in: (028) 730 79 679 (Ext: 106)
 • Kỹ thuật: (028) 730 79 679 (Ext: 210)
  0908 210 228
 • Giao hàng: (028) 730 79 679 (Ext: 105)
  0906 654 441