this is your alt text

Chụp ảnh thẻ

Giá 30,000đ / Giao hàng: 4 giờ Khuyến mãi: CD chứa dữ liệu ảnh thẻ

Chụp ảnh thẻ gấp

Giá 35,000đ / Giao hàng: 10 phút
Khuyến mãi: CD chứa dữ liệu ảnh thẻ
 • this is your alt text
  Khổ ảnh thẻ:2 x 3 cm2.5 x 3.5 cm3 x 4 cm3.5 x 4.5 cm
  Số ảnh thẻ:8 tấm
  + 1 CD chứa
  dữ liệu ảnh thẻ
  8 tấm
  + 1 CD chứa
  dữ liệu ảnh thẻ
  8 tấm
  + 1 CD chứa
  dữ liệu ảnh thẻ
  8 tấm
  + 1 CD chứa
  dữ liệu ảnh thẻ
  Lưu ý:Tùy theo yêu cầu có thể chọn lại nền xanh hoặc trắng
 • this is your alt text
  Khổ ảnh thẻ:2.5 x 3.5 cm
  Số ảnh thẻ:8 tấm + khuyến mãi 1 CD chứa dữ liệu ảnh thẻ
  Quy định:nền trắng
 • this is your alt text
  Khổ ảnh thẻ:4 x 6 cm
  Số ảnh thẻ:6 tấm + khuyến mãi 1 CD chứa dữ liệu ảnh thẻ
  Quy định:nền trắng
 • this is your alt text
  Khổ ảnh thẻ:5 x 5 cm
  Số ảnh thẻ:4 tấm + khuyến mãi 1 CD chứa dữ liệu ảnh thẻ
  Quy định:nền trắng
 • this is your alt text
  Khổ ảnh thẻ:3.5 x 4.5 cm
  Số ảnh thẻ:8 tấm + khuyến mãi 1 CD chứa dữ liệu ảnh thẻ
  Quy định:nền trắng
© Copyright 2015. Design by this

HOT LINE


 • Giám đốc: 0903 80 7180

Giờ làm việc


 • Thứ 2 - 7: 8am to 9pm
 • Chủ Nhật: nghỉ

LÂM THỊNH PHOTO


 • 679 Trần Hưng Đạo, P.1, Q.5
 • (84.28) 730 79 679
 • photo@lamthinh.com
 • VAT code : 0301327224

Liên hệ


 • Tiếp tân: (028) 730 79 679 (Ext: 101)
 • Phòng in: (028) 730 79 679 (Ext: 106)
 • Kỹ thuật: (028) 730 79 679 (Ext: 210)
  0908 210 228
 • Giao hàng: (028) 730 79 679 (Ext: 105)
  0906 654 441