Đặc điểm chung:

1In trên 1 mặt của mỗi tờ giấy
2Góc mở trang sách được 180°, mở phẳng hoàn toàn
3Sách có thể đóng được dưới 160 trang
4Thời gian giao hàng trong 1 ngày làm việc
3 lớp Modern 4C
Printed by HP Indigo

Cơ bản

Lựa chọn thêm


Hóa đơn tạm tính

Bạn có thể chọn lại các yêu cầu cơ bản hoặc lựa chọn thêm


Mô tả

Số lượng

Đơn giá

QTY

Đơn giá

0

Tổng cộng

0