Đặc điểm chung:

1In 2 mặt của 1 tờ giấy, mặt in có cán màng bảo vệ
2Góc mở trang sách được 160°
3Sách có thể đóng trên 200 trang
4Thời gian giao hàng trong 1 ngày làm việc
3 lớp SLIM PRO
Printed by CANON 540

Cơ bản

Lựa chọn thêm


Hóa đơn tạm tính

Bạn có thể chọn lại các yêu cầu cơ bản hoặc lựa chọn thêm


Mô tả

Số lượng

Đơn giá

QTY

Đơn giá

0

Tổng cộng

0