Đặc điểm chung:

1In 2 mặt của 1 tờ giấy
2Sách không mở trang ra thẳng hoàn toàn
3Sách có thể đóng trên 300 trang
4Thời gian thực hiên nhanh, giao hàng trong ngày
Tạp chí 4C
Printed by HP Indigo

BẢNG TÍNH GIÁ Photobook tạp chí 4C

Lựa chọn thêm


Hóa đơn tạm tính

Bạn có thể chọn lại các yêu cầu cơ bản hoặc lựa chọn thêm


Mô tả

Số lượng

Đơn giá

QTY

Đơn giá

0

Tổng cộng

0