Đặc điểm chung:

1In 2 mặt của 1 tờ giấy
2Sách không mở trang ra thẳng hoàn toàn
3Sách có thể đóng trên 200 trang
4Thời gian giao hàng trong 1 ngày làm việc
Tạp chí PRO
Printed by CANON 540

BẢNG TÍNH GIÁ Photobook tạp chí PRO

Lựa chọn thêm


Hóa đơn tạm tính

Bạn có thể chọn lại các yêu cầu cơ bản hoặc lựa chọn thêm


Mô tả

Số lượng

Đơn giá

QTY

Đơn giá

0

Tổng cộng

0