Bảng giá

PHOTOBOOK

Có 5 loại
PHOTOBOOK

Cấu tạo
trang sách

Cách in
trang sách

1 lớp
Tạp chí

1 lớp giấytrang đơn, in 2 mặt trên 1 tờ giấy

3 lớp
SLIM

1 lớp giấy và 2 lớp màngtrang đơn, in 2 mặt trên 1 tờ giấy

3 lớp
Pro

2 lớp giấy và lớp nhựa bồitrang đôi, in 1 mặt trên 1 tờ giấy

5 lớp
Pro

2 lớp màng, 2 lớp giấy và lớp nhựa bồitrang đôi, in 1 mặt trên 1 tờ giấy

Loại
máy in

Các loại
PHOTOBOOK

loại
giấy

Khổ
giấy

KONICA MINOLTA BIZHUB PRESS C-1100

1 lớp
Tạp chí

Giấy Mỹ Thuật
Giấy Digital Paper
Khổ giấy: 33x33cm, 33x48cm
Khổ in: 32x32cm, 32x47cm

3 lớp
SLIM

Giấy Mỹ Thuật
Giấy Digital Paper
Khổ giấy: 33x33cm, 33x48cm
Khổ in: 32x32cm, 32x47cm

HP-INDIGO
PRESS 5500

1 lớp
Tạp chí

Giấy Mỹ Thuật
Giấy Digital Paper
Khổ giấy: 33x48cm
Khổ in: 30x45cm

3 lớp
SLIM

Giấy Mỹ Thuật
Giấy Digital Paper
Khổ giấy: 33x48cm
Khổ in: 30x45cm

CANON
PRO 540

3 lớp
PRO

Giấy Photo Professional PaperKhổ giấy: khổ cuộn 1,12m

5 lớp
PRO

Giấy Photo Professional PaperKhổ giấy: khổ cuộn 1,12m

Chú ý: Chúng tôi chỉ sử dụng mực in chính hãng và có bảo hành chất lượng bản in, trong đó bao gồm:

  • Mực in 4 màu chính hãng cho dòng máy KONICA MINOLTA - BIZHUB PRESS C-1100
  • Mực in 4 và 6 màu chính hãng cho dòng máy HP-INDIGO - PRESS 5500
  • Mực in 12 màu chính hãng cho dòng máy CANON - PRO 540
  • Giấy Mỹ Thuật & Giấy Digital đều là giấy nhập khẩu từ Châu Âu

Cách
đóng cuốn

Mô tả

ứng dụng

Đóng gáy keo & bấm kim
Có khả năng đóng đến 300 trang sách
Loại sản phẩm: tạp chí
Độ mở của sách: hơi cong ở phần gáy
Đóng bản lề nhựa & bấm kim
Có khả năng đóng đến 150 trang sách
Loại sản phẩm: 3 lớp SLIM
Độ mở của sách: khoảng 170°
bồi trang & gáy keo
Có khả năng đóng đến 60 trang sách
Loại sản phẩm: 3 lớp PRO, 5 lớp PRO
Độ mở của sách: mở phẳng180°

Khổ

 PHOTOBOOK
  1. Số trang: 20 trang
  2. Loại giấy: DIGITAL GLOSS
  3. Loại bìa: Bìa cứng HC
  4. Lựa chọn thêm:
Giá
Bìa lót
Giá
Áo bìa
Giá
Hộp
Giá
Giỏ xách
20 pages1 pages

Home-Lam Thinh-Photobooks-InNhanh-NameCard-ThiepCuoi

LÂM THỊNH - nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp cho ngành ảnh kể từ năm 2000

779791
© Copyright 2015. Design by this