Lịch để bàn (Desk Calendar)

Khuyến mãi

Thời hạn khuyến mãi

 • Đến hết ngày 30-11-2017

Thời hạn giao hàng

 • 1 ngày làm việc

Điều kiện áp dụng

 • Đại lý & Freelancer:
  Áp dụng không cần điều kiện
 • Khách hàng:
  Phải đặt đơn đặt hàng (bao gồm nhiều loại sản phẩm) có trị giá trên 1,000,000đ


Đặc điểm chính

Công nghệ

 • Công nghệ in 2 mặt

Sản phẩm

 • Đế nhựa (sản phẩm mới 2018)

Miễn phí

 • Miễn phí ghép bộ số lịch 2018

Style H / 21x15cm (Mẫu ngang)Style V / 15x21cm (Mẫu đứng)

Mô tả:

 • Khổ lịch: Style H (21 x 15cm) / Style V (15 x 21cm)
 • Giấy in: CD 300gsm
 • Đóng cuốn: lò xo đế nhựa chữ A

Bảng giá


Style

Số lượng
Đơn giá (vnđ)
12 mặt in13 mặt in

Style H
(21 x 15cm)
-----
Style V
(15 x 21cm)
1
cuốn
77,500
50,000
86,000
55,000
5
cuốn
72,100
47,000
79,700
53,000
10
cuốn
67,850
45,000
74,900
50,000
Đặt hàng Stye HĐặt hàng Stye V
Style S / 15x15cm (Mẫu vuông)Style Hs / 20x10cm (Mẫu ngang)

Mô tả:

 • Khổ lịch: Style V (15 x 15cm) / Style Hs (20 x 10cm)
 • Giấy in: CD 300gsm
 • Đóng cuốn: lò xo đế nhựa chữ A

Bảng giá


Style

Số lượng
Đơn giá (vnđ)
12 mặt in13 mặt in

Style S
(15 x 15cm)
-----
Style Hs
(20 x 10cm)
1
cuốn
69,500
44,000
77,500
50,000
5
cuốn
64,600
42,000
72,000
47,000
10
cuốn
61,000
40,000
68,000
45,000
Đặt hàng Stye SĐặt hàng Stye Hs