Khuyến mãi 11-2019

Bảng giá Siêu sắc nét

#KhổAlbum Siêu phẳng Siêu sắc nétPhotobook Mở phẳng G6+Photobook Tạp chí G6+
3 lớp Pro Plus3 lớp Pro5 lớp ProCán mờ | Cán bóngGiấy Satin
Đơn giá
tiêu chuẩn
Giá thêm
1 trang
Đơn giá
tiêu chuẩn
Giá thêm
1 trang
Đơn giá
tiêu chuẩn
Giá thêm
1 trang
Đơn giá
tiêu chuẩn
Giá thêm
1 trang
Đơn giá
tiêu chuẩn
Giá thêm
1 trang
120x20429,0009,000349,0007,000389,0008,000459,0009,000329,0006,000
220x25489,00012,000389,0008,000429,0009,000459,0009,000329,0006,000
320x30549,00015,000429,00010,000469,00010,000459,0009,000329,0006,000
425x25569,00015,000439,00010,000479,00012,000699,00016,000519,00010,000
525x30639,00018,000499,00013,000529,00013,000699,00016,000519,00012,000
625x35719,00021,000549,00014,000579,00015,000699,00016,000519,00012,000
730x30739,00022,000559,00015,000589,00015,000699,00016,000519,00012,000
830x35829,00025,000619,00017,000659,00018,000699,00016,000519,00012,000
930x40919,00029,000679,00020,000719,00021,000699,00016,000519,00012,000
1030x42959,00030,000709,00021,000739,00021,000699,00016,000519,00012,000

Bảng giá HP-Indigo

#Khổ
Photobook
Photobook ModernPhotobook SLIMPhotobook Tạp chí
4 màu6 màu4 màu6 màu4 màu6 màu
Đơn giá
tiêu chuẩn
Giá thêm
1 trang
Đơn giá
tiêu chuẩn
Giá thêm
1 trang
Đơn giá
tiêu chuẩn
Giá thêm
1 trang
Đơn giá
tiêu chuẩn
Giá thêm
1 trang
Đơn giá
tiêu chuẩn
Giá thêm
1 trang
Đơn giá
tiêu chuẩn
Giá thêm
1 trang
120x20349,0008,000429,00010,000349,0007,000419,0009,000319,0008,000349,0009,000
220x25349,0008,000429,00010,000349,0007,000419,0009,000319,0008,000349,0009,000
320x30349,0008,000429,00010,000349,0007,000419,0009,000319,0008,000349,0009,000
425x25529,00013,000669,00019,000479,00011,000619,00015,000529,00013,000579,00018,000
525x30529,00014,000679,00019,000479,00011,000619,00015,000529,00013,000579,00018,000
625x35539,00014,000679,00019,000479,00011,000619,00015,000529,00013,000579,00018,000
730x30539,00014,000679,00020,000479,00011,000619,00015,000529,00013,000579,00018,000
830x35539,00014,000689,00020,000479,00011,000619,00015,000529,00013,000579,00018,000
930x40549,00014,000689,00020,000479,00011,000619,00015,000529,00013,000579,00018,000
1030x42549,00014,000689,00020,000479,00011,000619,00015,000529,00013,000579,00018,000

Home-Lam Thinh-Photobooks-InNhanh-NameCard-ThiepCuoi

LÂM THỊNH - nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp cho ngành ảnh kể từ năm 2000

991935
© Copyright 2015. Design by this