Call: (091).2462.679 | Email: photo@lamthinh.com

Các loại Lịch

Lịch để bàn

Slide 1

Lịch để bàn ngang

Slide 2

Lịch để bàn đứng

Slide 3

Lịch ngang chân đế

Slide 2

Lịch đứng chân đế

Lịch treo tường

Slide 1

Lò xo trên đầu

Slide 2

Lò xo ở giữa

Slide 3

Lịch gắn ống

Slide 2

Lịch dán form/ ép gổ / gắn khung

DỊCH VỤ

Slide 1

Thiết kế

Slide 2

Chỉnh màu

Slide 3

Xử lý hình ảnh