Call: (091).2462.679 | Email: photo@lamthinh.com

Ảnh in

ẢNH IN

Slide 1

In trên Giấy

Slide 2

In trên Canvas

Slide 3

Ảnh ép gổ

Slide 2

Ảnh gắn khung

SÁCH ẢNH

Slide 1

Medibook

Slide 2

Sách ảnh TIỆC

Slide 3

Sổ Ký Tên

Slide 2

Album Ruột Nhựa

DỊCH VỤ

Slide 1

Thiết kế

Slide 2

Chỉnh màu

Slide 3

Xử lý hình ảnh