Call: (091).2462.679 | Email: photo@lamthinh.com

Combo 4

Slide 4

Bảng giá khuyến mãi: ALbum Siêu Phẳng (Siêu nét | Cán Màng)

ALBUM SIÊU PHẲNG (Siêu Nét | Cán màng)
#Khổ AlbumĐơn giá 20 trangĐơn giá 30 trangThêm 2 trang
115x15207,000 160,000232,000 170,0005,000 4,000
215x21252,000 190,000287,000 220,0007,000 5,000
320x20295,000 220,000339,000 250,0009,000 6,000
420x30396,000 300,000462,000 350,00013,000 10,000
525x25412,000 310,000481,000 360,00014,000 11,000
625x30494,000 370,000577,000 430,00017,000 13,000
725x35576,000 430,000672,000 500,00019,000 14,000
830x30592,000 440,000691,000 520,00020,000 15,000
930x35690,000 520,000806,000 600,00023,000 17,000
1030x40788,000 590,000920,000 690,00026,000 20,000
1130x45886,000 660,0001,034,000 780,00030,000 23,000
Mua hàng ngay