Thiết kế trang in là việc sắp xếp hình ảnh theo ý người thiết kế vào trong khuôn khổ trang in. Ngoài yêu cầu về tính mỹ thuật, còn phải bảo đảm yêu cầu kỹ thuật về việc gia công sản phẩm để đạt được sản phẩm hoàn hảo
Thiết kế trang in Wedding card
by LÂM THỊNH Co., Ltd.

Mẫu thiệp - phong bì ngang miễn phí

Đây là mẫu kích thước khi thiết kế bao gồm thiệp và phong bì ngang
xem chi tiết

Mẫu thiệp - phong bì vuông miễn phí

Đây là mẫu kích thước khi thiết kế bao gồm thiệp và phong bì vuông.
xem chi tiết