Mẹo thiết kế

Mẫu thiệp - phong bì vuông

Download File mẫu thiệp - phong bì vuông miễn phí

 • in 1 mặt

  • Cách in: 1 mặt
  • Định lượng: 120 - 150gsm
  • Khổ thành phẩm: 15x15cm
  • Khổ file in: 17.4x32cm

  Phong bì vuông - in 1 mặt

 • in 2 mặt

  • Cách in: 2 mặt
  • Định lượng: 120 - 150gsm
  • Khổ thành phẩm: 15x15cm
  • Khổ file in: 17.4x32cm

  Phong bì vuông - in 2 mặt

 • thiệp đơn - vuông - in 2 mặt

  Thiệp đơn - dạng vuông, in 2 mặt, thường in theo bộ 2 thiệp & 1 phong bì .

  • Cách in: 2 mặt
  • Định lượng: 250 - 300gsm
  • Khổ thành phẩm: 14.5x14.5cm
  • Khổ file in: 14.8x14.8cm

  Thiệp đơn - vuông - in 2 mặt

 • thiệp đôi - vuông - in 2 mặt

  Thiệp đôi - vuông, in 2 mặt, thường in theo bộ 1 thiệp & 1 phong bì .

  • Cách in: 2 mặt
  • Định lượng: 250 - 300gsm
  • Khổ thành phẩm: 14.5x14.5cm
  • Khổ file in: 29.3x14.8cm

  thiệp đôi - vuông - in 2 mặt

 • thiệp gấp 3 - vuông - in 2 mặt

  Thiệp gấp 3 - dạng vuông, in 2 mặt, thường in theo bộ 1 thiệp & 1 phong bì .

  • Cách in: 2 mặt
  • Định lượng: 250 - 300gsm
  • Khổ thành phẩm đóng: 14.5x14.5cm
  • Khổ thành phẩm mở: 43.5x14.5cm
  • Khổ file in: 43.8x14.8cm

  Thiệp gấp 3 - vuông - in 2 mặt

Home-Lam Thinh-Photobooks-InNhanh-NameCard-ThiepCuoi

LÂM THỊNH - nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp cho ngành ảnh kể từ năm 2000

1002984
© Copyright 2015. Design by this