Call: (091).2462.679 | Email: photo@lamthinh.com

Lễ cưới

Album chuyên nghiệp

Slide 1

Album Siêu Phẳng

Slide 2

Photobook Mở Phẳng

Slide 3

Photobook Tạp Chí

phụ kiện

Slide 1

Ảnh cổng

Slide 2

Sổ ký tên

Slide 3

Ảnh để bàn

Slide 2

Ảnh Polaroid

DỊCH VỤ

Slide 1

Thiết kế

Slide 2

Chỉnh màu

Slide 3

Xử lý hình ảnh